Tempo, Banja Luka  – 06.07.2019.

Degustacija u objektu Tropic maloprodaja PJ Tempo, Banja Luka – 06.07.2019.