AIESEC i Vitaminka

“Vitaminka misli na budućnost”

Naša kompanija je sa velikim zadovoljstvom potpomogla međunarodno udruženje studenata AIESEC, lokalni komitet Banja Luka, obezbjedivši naša najbolja osvježavajuća pića.

„Youth Speak“ forum je ideja koja je pokrenuta od strane međunarodnog AIESEC  udruženja studenata u 126 zemalja svijeta, a sa ciljem da dobijemo mišljenje mladih osoba  širom svijeta o tome koje su njima teme najrelevantnije u datom trenutku i kako oni zamišljaju društvo budućnosti. Organizovanjem ovakvog foruma mladi zajedno sa društveno odgovornim kompanijama i organizacijama koje rade za bolje sutra, mogu ponuditi konkretna rješenja za neke od problema sa kojim se svakodnevno susrećemo.

AIESEC Banja Luka u periodu od 11. jula do 21. avgusta realizuje projekat RevolutiON u okviru kojeg će strani studenti  i studentkinje raditi na približavanju kulture mladim ljudima, kroz osmišljavanje i implementaciju novih marketinških strategija za kulturne institucije i udruženja u 4 opštine/grada: Banja Luka, Prijedor, Prnjavor i Teslić.