Festival Domaćih proizvoda, Banja Luka 2019.

Cilj festivala je promocija domaćih proizvoda, Kupujmo domaće!