Ekonomski fakultet Banja Luka

Našim sokićima smo podržali konferenciju “Fill the gap” na ekonomskom fakultetu u Banjaluci.