MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA ITB BERLIN

Učešće TOBL-a na međunarodnom sajmu turizma ITB Berlin, podržala je i Vitaminka AD. Riječ je o jednoj od najznačajnijih međunarodnih sajamskih manifestacija iz oblasti turizma, koja za stručnu i poslovnu javnost predstavlja važan izvor informacija o trendovima u ovoj oblasti.