A, kako nastaje naš Ajvar?

A, kako nastaje naš ajvar???

Upravo ovako…