K O N K U R S

za prijem u radni odnos

  • Električar – 1 izvršilac,
  • Bravar/mašinbravar – 1 izvršilac,
  • Operater na APV liniji – 1 izvršilac,
  • Operater na liniji soka – 2 izvršioca,
  • Operater u proizvodnji – 2 izvršioca,
  • Radnik u proizvodnji – 10 izvršioca.

Više informacija u dokumentu u prilogu….

Konkurs