Konkurs za prijem u radni odnos – diplomirani tehnolog

 

 • VSS – VII stepen – tehnološki fakultet,
 • Poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika,
 • Samostalnost u radu (kreativnost i stručnost pri sastavljanju novih receptura, radu
 • vlastitim rukama na sastavljanju aparature i sprovođenju eksperimenata)
 • Treba da budu skloni nauci, imaju znanja da spoje hemiju i mašinstvo, imaju izvanredan smisao za tehničke probleme,
 • Istrajnost, radoznalost i sposobnost koncentracije na detaljima,
 • Spremnost za prihvatanje visokog stepena odgovornosti,
 • Sklonost stalnom učenju i usavršavanju, praćenju stručne literature i pohađanje seminara i sajmova,
 • Dobre organizacijske sposobnosti,
 • Sklonost ka timskom radu,
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Opis poslova

 • Istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnoloških procesa,
 • Vrši kontrolu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda,
 • Kontroliše ispravnost i kvalitet proizvoda u skladu sa strukom,
 • Obavlja fizičko – hemijske i organoleptičke analize prema Pravilniku u svim fazama proizvodnje, te vođenje evidencija i izvještaja,
 • Po potrebi učestvuje u radnim grupama u različitim oblastima (od osnovne hemije, preko fabričkih pogona, kontrolnih laboratorija, marketinga, pa do projektovanja postrojenja).

Svi zainteresovani prijave sa kraćom biografijom mogu dostaviti putem pošte na adresu Braće Pišteljića 22, Banja Luka, lično u kadrovsku službu ili na e-mail:  vitaminka@vitaminka-kreis.com, sa naznakom Prijava na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nedavno objavljeno