Konkurs za prijem u radni odnos – diplomirani tehnolog

Objavio
u Oglas za posao

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

• VSS – VII stepen – tehnološki fakultet,
• Poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika,
• Samostalnost u radu (kreativnost i stručnost pri sastavljanju novih receptura, radu vlastitim rukama na sastavljanju aparature i sprovođenju eksperimenata)
• Treba da budu skloni nauci, imaju znanja da spoje hemiju i mašinstvo, imaju izvanredan smisao za tehničke probleme,
• Istrajnost, radoznalost i sposobnost koncentracije na detaljima,
• Spremnost za prihvatanje visokog stepena odgovornosti,
• Sklonost stalnom učenju i usavršavanju, praćenju stručne literature i pohađanje seminara i sajmova,
• Dobre organizacijske sposobnosti,
• Sklonost ka timskom radu,
• Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Opis poslova

• Istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnoloških procesa,
• Vrši kontrolu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda,
• Kontroliše ispravnost i kvalitet proizvoda u skladu sa strukom,
• Obavlja fizičko – hemijske i organoleptičke analize prema Pravilniku u svim fazama proizvodnje, te vođenje evidencija i izvještaja,
• Po potrebi učestvuje u radnim grupama u različitim oblastima (od osnovne hemije, preko fabričkih pogona, kontrolnih laboratorija, marketinga, pa do projektovanja postrojenja).

Nudimo:

• Radni odnos u skladu sa zakonskom regulativom,
• Stimulativno radno okruženje,
• Mogućnost napredovanja i usavršavanja.

Svi zainteresovani prijave sa kraćom biografijom i opisom za koje mjesto konkurišu mogu dostaviti putem pošte na adresu Braće Pišteljića 22, Banja Luka, lično u kadrovsku službu ili na e-mail: vitaminka@vitaminka-kreis.com, sa naznakom Prijava na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nedavno objavljeno