Potvrda našeg rada i kvaliteta su naše nagrade

Sajam Kupujmo/Koristimo domaće

Sajam hrane i pića “Zlatni suncokret”

Razne medalje kao dokaz rada i kvaliteta

Dokazi kvaliteta i bezbjednosti proizvoda

Diploma za Ajvar i Krastavac tegle 1/1 na međunarodnom jesenjem Novosadskom sajmu 1984 godine.

Diploma za Ajvar i Krastavac tegle 1/1 na međunarodnom jesenjem Novosadskom sajmu 1984 godine.

Diploma za voćni sok Jabuka na međunarodnom jesenjem Novosadskom sajmu 1979. godine.

Diploma od KHS za Vitaminku kao sigurnog poslovnog partnera

Priznanje Vitaminci za doprinos u organizovanju, razvoju i poslovanju rashladne mreže Jugoslavije

Glas Srpske dodjeljuje diplomu Vitaminki za poseban domet u dizajnu proizvoda

Zahvalnica Bokserskog kluba “Slavija”, Vitaminki za sponzorstvo povodom 13. međunarodnog turnira “Radovan Bisić” Banja Luka