Naše je bolje!

Naše je bolje, obilježen Svjetski dan hrane u Banja Luci !

U parku Petar Kočić 16.10.2017. održana je promocija domaće proizvodnje i Projekta “Naše je bolje”.