OBOJIMO ŽELJE

Dječiji sajam u Robotu

OBOJIMO ŽELJE;  naše druženje sa mališanima u Bijeljini, Robot General doo, Dječiji sajam 19.03. i 20.03.2016.