Podrška KROOV Festivalu 2018

KROOV 2018 je festival koji ima za cilj iskoristi javne površine u svrhu promovisanja umjetnosti i kulture. Ove godine aktivira se ravni krov Narodnog pozorišta i provodi 5 umjetničko-edukativnih radionica: arhitekture, muzike, ilustracije, grafičkog dizajna i književnosti, počevši od 07. maja, pa do 15. juna.

Realizacija festivala pomognuta donacijom VITAMINKA sokova.

Više o festivalu na stranici arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta