Pomoć pri realizaciji Regionalnog Foruma Evropskog Parlamenta Mladih.

Evropski parlament mladih je organizacija koja postoji u 41 zemlji Evrope.  Glavni cilj organizacije jeste postati glavna platforma za podizanje nivoa svijesti o aktuelnim pitanjima te time omogućiti mladima da steknu vještine javnog nastupa, argumentovanog iznošenja stavova, timskog rada i liderstva.
Realizaciju smo pomogli donacijom VITAMINKA sokova za učesnike foruma.