Promocija u JU Dječiji vrtić “Larisa Šugić” Kotor Varoš

Završena prva promocija 1 džem – 1 dijete u JU Dječiji vrtić “Larisa Šugić”
Kotor Varoš.


Više detalja na stranici portala KVdanas.com

 

Facebook stranica vrtića.