Prvi put u Turskoj!

Prva prezentacija Vitaminke u turskim medijima!

U poslovnom magazinu Dunya predstavljena je BiH privreda, odnosno
njeni potencijali, najinteresantniji turskim privrednicima i potrošačima.

Bosna hersek

Pročitajte klikom na dugme ili skinite sa našeg sajta nakon klika